** مسافر گرامي جهت اطلاع ؛؛
** همراه داشتن کارت شناسايي معتبر در فرودگاه الزاميست **

** کانتر 30 دقيقه قبل از پرواز بسته ميشود **

** لطفا يک ساعت و نيم قبل از پرواز درفرودگاه حضور داشته باشيد **

** ثبت شماره همراه معتبردر زمان صدور بليط ؛ جهت اطلاع رساني  تغييرات احتمالي پرواز الزاميست **  سایر اعلانات