** به سيستم رزرواسيون شاهکارپروازگلستان خوش آمديد **
دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي
شاهکار پرواز گلستان داراي مجوز رسمي از سازمان هواپيمايي کشوري و ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان گلستان  .سایر اعلانات